Triple or Nothing

Triple or Nothing, neboli zkráceně triple, se dělá podobně jako Double or Nothing, jen je tam o jednu otočku kolem prstů navíc. A stejně se taky z něj dostává.