Yetti od kanadské firmy CLYW je dlouho očekáváná novinka, jde totiž o první plastové od této firmy.