Ann Connolly, Yuji Kelly, Palli z Islandu a kendamák Andy Jones na jednom místě, v jednom videu !